Manifestacja Patriotyczna 13.10.2013 – Dąbry

Czytaj

Dąbry – 14 X 2012

Tegoroczne obchody 68 rocznicy Akcji BURZA Walki oddziału Regina II 16 Pułku AK połączone zostaną z nadaniem imienia Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim i przekazaniem sztandaru.

Msza święta na cmentarzu partyzanckim w przysiółku Dąbry – 11.00

Uroczyste nadanie imienia szkole oraz przekazanie sztandaru wraz z częścią artystyczną w budynku gimnazjum w Rzepiennik Biskupim – 13.15

Czytaj