Kadra

Halina Hołda – Dyrektor GOK

 

Anna Koczwara – księgowa i instruktor. Zajmuje się administracją, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacją imprez i redagowaniem gazety RzWiDz

 

Anna Bugno – instruktor, prowadzi zajęcia z tańca ludowego i dyskotekowego oraz grupę śpiewaczą „Turzanki”, przygotowuje grupy kolędnicze, organizuje warsztaty plastyki obrzędowej. Opiekuje się Izbą Regionalną Zapiecek, zajmuje się wypożyczaniem strojów.

 

Anna Bajorek – instruktor teatralny. Prowadzi zajęcia i zespoły teatralne oraz kabaretowe, redaguje gazetę RzWiDz , zajmuje się organizacją imprez oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

Barbara Bryndal – świetlicowa, kasjer, pracownik gospodarczy. Szyje stroje dla zespołów tanecznych i teatralnych, dba o czystość i porządek w budynkach GOK, organizuje zaplecze gospodarcze na imprezach prowadzonych przez GOK.

 

Renata Gogola – animator kultury. Prowadzi  zajęcia plastyczne z dziećmi, redaguje strony internetowe GOK, projektuje plakaty i zaproszenia, fotografuje wydarzenia i przygotowuje zdjęcia do publikacji, zajmuje się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jest animatorem Kina za Rogiem w Olszynach.

Szymon Witek – animator kultury, opiekun sali widowiskowej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Małgorzata Wróbel – pracownik i opiekun klubu Stokrotka w Turzy.